กิจกรรมรับคณะศึกษาดูงาน ประจำปี 2563

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : นักศึกษา กศน., ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 33 หน้า
เข้าชม : 433 ครั้ง
อ่าน : 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพตส์ : 2020-07-15 05:51:47