การประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อผู้แต่ง : กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบบริหาร กลุ่มการเจ้าหน้าที่
หมวดหมู่ : ระเบียบ | หลักเกณฑ์ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 52 หน้า
เข้าชม : 85 ครั้ง
อ่าน : 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2020-09-27 18:00:49