Video Clip

ดินโลกคืออะไร

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน | การเรียนรู้ | เข้าชม : 81 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : เยาวชน | เครดิต : ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ครอบครัวตัวหมีปี 2 รายการที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต....พบกับความอบอุ่นน่ารักผสมความวุ่นวาย ของครอบครัวตัวหมี 4 ตัว ซึ่งลูกหมี 2 ตัวยังไปโรงเรียน จึงมีเหตุการณ์ต่างๆให้พ่อหมีแม่หมีคอยแก้ปัญหาอย่างน่าติดตาม