Video Clip

เทคนิค..การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น | แหล่งการเรียนรู้ | เข้าชม : 82 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป