• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com


สรุปบทเรียนการดำเนินงานและกิจกรรมของ Key_actors ในการลดปัจจัยเสี่ยงและการเพิ่มปัจจัยเสริมในพื้นที่ภา

ชื่อผู้แต่ง : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด_สกร.
จำนวนหน้า : 276 หน้า
เข้าชม : 408 ครั้ง
อ่าน : 625 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2023-08-25 01:59:40