• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com


คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน., ความรู้ทั่วไป
เหมาะสำหรับ : ผู้สูงวัย, ครูและบุคลากรสังกัด_สกร.
จำนวนหน้า : 75 หน้า
เข้าชม : 68 ครั้ง
อ่าน : 685 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2023-08-25 08:43:24