• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com


ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน., ความรู้ทั่วไป
เหมาะสำหรับ : นักศึกษา_สกร., ครูและบุคลากรสังกัด_สกร.
จำนวนหน้า : 41 หน้า
เข้าชม : 527 ครั้ง
อ่าน : 638 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2023-08-25 01:59:40