• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com


ถอดบทเรียนบ้านหนังสือชุมชน พ.ศ. 2559

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด_สกร.
จำนวนหน้า : 108 หน้า
เข้าชม : 527 ครั้ง
อ่าน : 635 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2023-08-25 01:59:40