• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com


รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน ปี 2562

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : นักศึกษา_สกร., ครูและบุคลากรสังกัด_สกร.
จำนวนหน้า : 159 หน้า
เข้าชม : 331 ครั้ง
อ่าน : 624 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2023-08-25 08:52:29