รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชนปี 2562

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : นักศึกษา กศน., ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 159 หน้า
เข้าชม : 422 ครั้ง
อ่าน : 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2021-03-02 23:12:50