• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com


แนวทางการนิเทศการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ชื่อผู้แต่ง : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด_สกร.
จำนวนหน้า : 179 หน้า
เข้าชม : 328 ครั้ง
อ่าน : 623 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2023-08-25 01:59:40