Video Clip

ตลาดออนไลน์ ตอนที่ 24 สร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 550 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : อมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

รายการตลาดออนไลน์เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ OOCC กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัดทั่วประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาคนเข้าสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เริ่มออกอากาศเดือนกรกฎาคมออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๒๐ -๑๓.๓๐ น.และออกอากาศซ้ำวันศุกร์ เวลา ๑๓.๒๐ -๑๓.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ETV