Video Clip

ตอนที่ 13 ก้างปลาสวรรค์ และ ปลานิลเส้นปรุงรส

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 552 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : ศทอ. รามอินทรา | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

"อาหาร" ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ชีวิตของเราขาดไม่ได้ มีวัตถุดิบต่างๆมากมายที่เราสามารถนำมาปรุงแต่ง แปรรูป ให้เป็นเมนูแสนอร่อยได้อย่างหลากหลาย จนบางครั้งเราที่เป็นผู้บริโภค ก็สามารถผันตัวเองให้มาเป็นผู้ผลิต เป็นผู้แปรรูปอาหารชนิดต่างๆ สร้างให้เกิดเป็นอาชีพ ก่อให้เกิดเป็นรายได้ให้ตัวเราเองและครอบครัว สื่อดิจิทัลการพัฒนาชีพนี้ ได้นำเอากระบวนการ การเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหาร ในชนิดต่างๆ ที่มุ่งเน้นวัตถุดิบที่หาง่าย หรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น มาจัดการเรียนการสอน และแบ่งปันสูตรเด็ด เคล็ดลับ จากคุณครูอาชีวะที่มากความสามารถด้านนี้โดยตรง โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานความรู้ จนถึงกรรมมาวิธี ขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพของตนเอง