• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

เด็ก ART ตอนที่ 15 การสร้างพื้นผิว

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน | การเรียนรู้ | เข้าชม : 1175 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : เด็กและครอบครัว | เครดิต : ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง และยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย