• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ตอนที่ 19 เครื่องประกอบจังหวะไทย 2

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : สุขภาพ | เข้าชม : 1176 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ผู้สูงวัย | เครดิต : ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

รายการดนตรีบำบัด เป็นรายการที่ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียด และประกอบในการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ