Video Clip

กลับสู่ธรรมชาติ ตอนแอโรบิก Routineชุดผู้ชาย

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : สุขภาพ | เข้าชม : 888 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ผู้สูงวัย | เครดิต : ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ธรรมชาติร่างกายของเรามีเจริญเติบโต และเสื่อมโทรมไปตามวัยซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ การออกกำลังกายก็เป็นวิธีทางธรรมชาติที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง การเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์ อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายทำงานอย่างเป็นปกติ ชะลอการเสื่อมโทรมของร่างกาย ทำให้วิถีของชีวิตดำเนินไปได้อย่างปกติสุข