Video Clip

ฝึกโยคะด้วยตนเอง ตอนที่ 2

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : สุขภาพ | เข้าชม : 260 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ธรรมชาติร่างกายของเรามีเจริญเติบโต และเสื่อมโทรมไปตามวัยซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ การออกกำลังกายก็เป็นวิธีทางธรรมชาติที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง การเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์ อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายทำงานอย่างเป็นปกติ ชะลอการเสื่อมโทรมของร่างกาย ทำให้วิถีของชีวิตดำเนินไปได้อย่างปกติสุข