• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น | แหล่งการเรียนรู้ | เข้าชม : 1180 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นวิธีขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถวางแผนผลิตพืชจำนวนมากได้ในเวลาที่จำกัด เชิญรับชมหลักการและวิธีการทำกันคะ ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร