• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ทำอย่างไร จึงจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 1742 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ท่านที่สนใจจะผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานGAP สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการ/รับคำปรึกษาแนะนำ ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน