• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สร้างมูลค่าเพิ่ม

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 1182 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามแหล่งที่มา มีอะไรบ้างรับชมได้จากคลิปนี้ ที่สำคัญมีแสดงขั้นตอนการแปรรูปอย่างง่ายด้วย เช่น สบู่ก้อนน้ำผึ้ง ขี้ผึ้งสมุนไพร ลิปปาล์มน้ำผึ้ง สบู่เหลวน้ำผึ้ง สนใจเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณช่อง What2Grow