• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ไผ่พืชร่วมยางพารา

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 1181 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ไผ่ สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ เพียง 8 เดือน ก็จะเริ่มแทงหน่อ ระบบรากตื้นลึกต่างจากยางพารา จึงไม่แย่งธาตุอาหารกัน ทำให้สร้างรายได้เสริมแก่เจ้าของสวนยางพารา เช่น หน่อไม้ ลำต้น ต้นพันธุ์ และดินขุยไผ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของต้นยางพารา ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30 % คลิปนี้แนะนำพันธุ์ วิธีการขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การจัดการในสวน รวมถึงผลตอบแทน