• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

ผัก 3 ชนิด

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน | การเรียนรู้ | เข้าชม : 1703 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ผักปลอดสารพิษ ผักอนามัย ผักออร์แกนิก ผักทั้ง 3 ชนิดนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร ในคลิปนี้มีคำตอบ