• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

วิธีการล้างไส้กรองอากาศ เครื่องยนต์เกษตร รถไถนาเดินตาม

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ส่งเสริมการอ่าน | การเรียนรู้ | เข้าชม : 1180 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

แนะนำวิธีล้างไส้กรองอากาศเครื่องยนต์เกษตร รถไถนาเดินตาม เพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด