• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

เรื่องน่ารู้ ก่อนปลูก "มะนาว"

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 1178 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

การคัดเลือกต้นพันธุ์ การเตรียมดินและพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย/ตัดแต่งกิ่ง/เก็บเกี่ยว ลักษณะอาการของโรคต่างๆที่ควรรู้ และการขยายพันธุ์ "มะนาว" มีครบในคลิปนี้ **พันธุ์ที่เหมาะสมในการทำมะนาวนอกฤดู ได้แก่ แป้นพิจิตร 1/ สุขประเสริฐ/ น้ำหอมทูลเกล้า เป็นต้น