• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

วิธีผลิตสารสกัดสะเดา

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น | แหล่งการเรียนรู้ | เข้าชม : 1185 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

สรรพคุณของสะเดา 1.ยับยั้งการวางไข่ของตัวเต็มวัย 2.ลดการเจริญเติบโตระยะตัวหนอน/ดักแด้ 3.ทำให้ตัวอ่อน/ตัวหนอนไม่ลอกคราบ 4.ทำให้แมลงศัตรูพืชเบื่ออาหาร 5.ไล่ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช ติดตามรับชมวิธีการทำสารสกัดจากสะเดา โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี