• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

สร้างอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม "มังคุดใต้"

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 1180 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

เดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นช่วงฤดูกาลมังคุดของภาคใต้ คลิปนี้นำชมแหล่งผลิตมังคุดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เช่น 1).ผิวมัน-เนื้อขาวฟู-หวานกรอบ ของ จ.ชุมพร 2).มี 3 รสชาติ หวาน-มัน-เปรี้ยว ของ จ.ระนอง 3).หวานอมเปรี้ยว ของ จ.พังงา ทั้ง 3 แหล่งผลิตนั้น มีการดูแลจัดการอย่างไร