• @593xqbos
  • onielibrary2022@gmail.com

Video Clip

สาหร่ายพวงองุ่น

โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : อาชีพ | เข้าชม : 1682 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดวิดีโอคลิป

ประโยชน์และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ทั้งพาชมฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน เผยแพร่ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2561ซึ่งจัดทำโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์