Video

แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอห้วยทับทัน เรื่อง “การปลูกดอกดาวเรือง”

โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป | เข้าดู : 13 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิท : huaithapthanNFE กศน. | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดคลิปวีดีโอ

แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอห้วยทับทัน เรื่อง “การปลูกดอกดาวเรือง”วิสาหกิจชุมชนแฟนซีเกษตรอินทรีย์4.0 บ้านไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอห้วยทับทัน 2. เพื่อเป็นการถ่ายทอด เผยแพร่ ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร และอนุรักษ์ภูมิปัญญา เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง 3. เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการปลูกดอกดาวเรือง ช่องทางการประกอบอาชีพเสริม ทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษา