Video

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย

โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ | เข้าชม : 28 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : เด็กและครอบครัว | เครดิต : Boeing ubon | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดคลิปวีดีโอ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ จันทร์ค้ำ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ รุ่งเรือง และนายวัฒนา วรรณสุข บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปลูกฝังค่านิยมสร้างนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ณ PAMA House สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพ่อแม่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมระบายสีรูปภาพ พับกล่องหรรษา และมอบของรางวัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 20 คน