Video

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย @ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ | เข้าชม : 23 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : เด็กและครอบครัว | เครดิต : ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดคลิปวีดีโอ

กศน.อำเภอดอยสะเก็ดและห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดนำเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี