Video

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ แนะนำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี" | เข้าดู : 14 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิท : SISAKET CHANNEL จังหวัดศรีสะเกษ | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดคลิปวีดีโอ

บัญชา สงสาร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ แนะนำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ