Video

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ชวนคิด ชวนอ่าน ผ่านออนไลน์ ไปกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเม่น

โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี" | เข้าดู : 10 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิท : กศน.อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดคลิปวีดีโอ

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ชวนคิด ชวนอ่าน ผ่านออนไลน์ ไปกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเม่น โดย นางจุฑาภรณ์ พวงขจร บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ # กศน.อำเภอสูงเม่น