Video

VTR เรื่อง กระเจียวหวาน ผักบำรุงสุขภาพ โครงการ กศน.Smart ONIE Smart Farmer 4.0

โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน. | หมวดหมู่ : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | เข้าดู : 13 ครั้ง
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป | เครดิท : กศน.อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ | ติดตาม : Subscribe

รายละเอียดคลิปวีดีโอ

สื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer