http://elibrary.nfe.go.th/linkbanner/banner_readfornation.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้างดงข่า อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
     
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้างดงข่า อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ความเป็นมา
     หมู่บ้านดงข่า หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อประมาณ 200 ปีเศษ เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าไม่มีคนอาศัยอยู่เลย มีสัตว์ป่า เช่น ลิง ค่าง ช้าง อาศัยอยู่และเดินทางไปมาทางดงละคร  ต่อมามีคนเขาเผ่าหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าคนข่า  มาจับจองที่ดินทำมาหากินอยู่ที่นี่ประมาณ  5  ครัวเรือน  ครั้นอยู่มาได้ระยะหนึ่งผู้คนเหล่านั้นก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นและมีคน ชื่อ นายแพ  เพิ่มเพียร ตามมาอยู่ที่นี่อีก 4 ครัวเรือน และเกิดลูกหลานหลายครอบครัวเพิ่มขึ้น  ต่อมามีคนย้ายมาอยู่ที่นี่อีก 8 ครอบครัว  ย้ายมาจากถิ่นต่างๆ ไม่ทราบแน่ชัดมาจากที่ใด  เมื่อมีหลายครอบครัวเพิ่มขึ้นล้วจึงจัดให้มีการปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ ขุนประเทศ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านดงข่า  ขึ้นกับอำเภอปากพลีเท่าทุกวันนี้
สภาพทางภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี
ทิศใต้ ติดต่อกับ   หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะโพธิ์  อำเภอปากพลี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์  อำเภอปากพลี

 

ดาวน์โหลด แหล่งเรียนรู้อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

                               

                               

 
     
 
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงวนสิทธิ์ 2537 Agreements

จำนวนผู้เข้าชม 0000392948