หนังสือ E-book

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนสำหรับ ครู กศน.ในเขตภ

ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป, ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 202 หน้า
เข้าชม : 236 ครั้ง
อ่าน : 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพตส์ : 2020-02-21 10:16:14


คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนสำหรับ ครู กศน.ในเขตภ

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

view 237