คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนสำหรับ ครู กศน.ในเขตภาคเหนือ

ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 202 หน้า
เข้าชม : 1315 ครั้ง
อ่าน : 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2022-01-27 02:44:08