รายงาน การศึกษาแนวทางการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย (Routine to Research : R2R) สู่ กศน.ตำบล 4G

ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 81 หน้า
เข้าชม : 1322 ครั้ง
อ่าน : 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2022-01-29 08:37:54