หนังสือ E-book

รายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดทำหนังสือเรียน รายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป, ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 89 หน้า
เข้าชม : 238 ครั้ง
อ่าน : 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพตส์ : 2020-02-21 14:27:29


รายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดทำหนังสือเรียน รายวิชาเลือกเสรี สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

view 239