การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม

ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 34 หน้า
เข้าชม : 1301 ครั้ง
อ่าน : 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
โพสต์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพสต์ : 2022-01-18 01:08:13