หนังสือ E-book

การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม

ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : หนังสือ กศน.
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป, นักศึกษา กศน., ครูและบุคลากรสังกัด กศน.
จำนวนหน้า : 34 หน้า
เข้าชม : 236 ครั้ง
อ่าน : 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
โพตส์โดย : สพร.สำนักงาน กศน.
วันที่โพตส์ : 2020-02-21 10:16:14


การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม

Post : สพร.สำนักงาน กศน.

view 237